Tekniker - 3


Ett genuint tekniskt intresse kombinerat med kunskap, kompetens och ett intresse för historia är den gemensamma nämnaren för SwAFHF tekniker.  Formella krav för civil certifiering, militär erfarenhet samt goda personliga egenskaper är viktiga faktorer vid rekrytering. Tekniska kunskaper och förmåga till samarbete över yrkesgränserna skattas högt i verksamheten som på utestation sköts av ett minimum av personal. Tekniksk personal medföljer ofta som besättning i SwAFHF flersitsiga flygplan. Flera tekniker med certifikat flyger SwAFHF propellerflygplan.

Karl-Erik Westerlund

sample

Karl-Erik är civil tekniker som är verksam inom Flygverkstad Såtenäs där han jobbar med plåt- och maskinarbeten. Där har han jobbat med Viggen, Gripen och Hercules ända sedan nedläggningen av F15 som var hans ”hemmaförband”. Karl-Erik fixar föreningens alla plåt- och svetsjobb. Det går fort och blir alltid bra när Karl-Erik är i farten.

 

 

Kjell Strömberg

sample

— Kjell är civil tekniker verksam på Flygverkstad Såtenäs sedan lång tid. Där har han jobbat med motorunderhåll för både Viggen och Gripen. Det inte Kjell kan om RM 8A (Viggenmotorn) är inte värt att veta. Kjell är en förutsättning för att föreningen ska kunna hålla igång Viggen i framtiden.

 

 

Johan Zetterberg

sample

— Johan har arbetat med fallskärmar, fallskämssystem och annan säkerhetsmateriel både som sakkunnig projektledare inom FMV och i ledningen för Fola Airsafe AB, där han är teknisk chef. Johan packar föreningens fallskärmar till Vampire, Hunter och SK 16.

 

 

Niclas Amrén

— Niclas jobbar med flygunderhåll på SAS och är aktiv i Västerås där han jobbar med föreningens SK 16. Han är dessutom delägare i en bildskön SK 16 (Checker Tail) som han renoverat och flyger. Niclas är kontrollant inom EAA och dessutom dukutbildad. Han lägger nog det mesta av sin fritid på spännande renoveringsprojekt antingen i Västerås eller Håtunaholm. 

 

 

Bent Jacobsen

sample

— Bent jobbar som flygkapten i Novair och flyger riktigt stora flygplan när han inte skruvar på föreningens Vampire i Västerås. Bent har ett stort kunnande när det gäller underhåll av lätta flygplan och är så händig att han t o m byggt egna flygplan som han flyger och pysslar om.

 

Michael Gleffe

sample

— Michael började i Flygvapnet som värnpliktig mekaniker på JA 37 Viggen på F 17 och bestämde sig för att söka in som Flygtekniker. Jobbar idag på F 17 som militär tekniker på JAS 39 med specialinriktning mot spaningssystem. Att tacka ja till chansen att få hjälpa SwAFHF var ett lätt beslut då just flyghistoria ligger extra varmt om hjärtat. Arbetet inom SwAFHF sträcker sig i första hand till att skruva Tunnan och Draken. Michaels flygintresse väcktes redan i unga år och har sysslat med såväl modellflyg som skalamodellbygge som hobby. Idag är det dock mest fotografering som tiden räcker till och du ser oftast Michael med någon form av kamera tillhands.”