Tekniker - 2


Ett genuint tekniskt intresse kombinerat med kunskap, kompetens och ett intresse för historia är den gemensamma nämnaren för SwAFHF tekniker.  Formella krav för civil certifiering, militär erfarenhet samt goda personliga egenskaper är viktiga faktorer vid rekrytering. Tekniska kunskaper och förmåga till samarbete över yrkesgränserna skattas högt i verksamheten som på utestation sköts av ett minimum av personal. Tekniksk personal medföljer ofta som besättning i SwAFHF flersitsiga flygplan. Flera tekniker med certifikat flyger SwAFHF propellerflygplan.

Torbjörn Nordin

— Gjorde värnplikten på F7 1973. Anställdes som flygtekniker 1973. Mellan 1978-88 som flygmekaniker på flygverkstaden. 1991 blev Torbjörn kontrollingenjör, för att efter tre år gå över till helikoptergruppen på F7. Där var han fram till 2003. Efter detta gick han över till driftavdelningen som modifieringshandläggare på JAS 39. Torbjörn har jobbat med A 32, AJS 37, HKP 10, JAS 39 och J 32.B men är sedan en tid en glad pensionär.

 

 

Anna Wallén

Anna Wallén

— Började som teckniker på F16 Uppsala efter sin värnplikt. Därefter till F7 Såtenäs 2002, som tekniker på SK 60 och JAS 39. Sedan 2007 tekniker på TP 84.

 

 

Ingemar Ahlm

— Ingemar började 1973 som el/teletekniker på F7. Han har lång erfarenhet inom el- och avionik på främst Viggen. Många gamla värnpliktiga kommer också ihåg Ingemar som lärare på Tekniska Skolan. Ingemar jobbade tidigare på Materielsystemkontor Flyg med teknikfrågor inom JAS 39 men är nu en glad pensionär. Ingemar utgör en god kompetens när det gäller avionik och vår Viggen, han kan dessutom hantera vår teletestbuss som vi kopplar upp för bl a felsökning och prestandakontroll.

 

 

Peter Friberg

— Peter började som tekniker i Flygvapnet redan i mitten på 80-talet. Först på F6 fram till 1994 därefter F7 och har jobbat både med Viggen och Gripen inom el och avionik. Numer tillhör Peter Flygsystemse där han tillsammans med andra svarar för sakkunskapen avseende Gripens avionik. Peter kan fixa luriga elfel, läsa obegripliga elscheman och t o m hantera teletestbussen. Därmed är han tillsammans med Ingemar en spetskompetens inom föreningen.

 

 

Bengt O Johansson

— Bengt är civil tekniker och började sin bana inom Flygvapnet på F4 1970. Efter nedläggningen av F4 började han på F7 där han varit verksam på säkmaterielverkstaden sedan dess. Där har han jobbat med både personlig och flygplanbunden säkerhetsmateriel (hjälmar, syrgasmasker, flytvästar livbåtar, fallskärmar mm) både till Viggen och Gripen. Nu är han föreningens expert på denna typ av materiel till Viggen.

 

 

Martin Johansson

sample

— Martin jobbar på Såtenäs men, liksom många andra Försvarsmaktsanställda tekniker, tillhör han organisatoriskt FMV. Martin pysslar med avioniken i JAS 39 och kan nog det mesta inom området eftersom han varit med från allra första början av JAS-epoken. Innan dess har Martin gjort värnplikten på F21 och där jobbat med Viggen, Lansen och SK 60. Med veteranflyg har Martin varit aktiv inom Arlandagruppen (civila flygmuseet på Arlanda) sedan 1982 och deltagit i renoveringen av bl a Breguet B1, SK 14 och SK 5 åt Flygvapenmuseet. Inom SwAFHF har Martin jobbat mycket med renoveringen av SK 16 (SE-FUB) och även hjälpt till med att få Viggen i luften. Ibland deltar Martin och hans kompis Håkan Eriksson på flygdagar med en startbil av modell 1954, en gammal välrenoverad klenod samtida med föreningens J 29:a. Detta inslag lyfter den historiska helheten.

 

Martin Gustavsson

sample

— Martin har jobbat som tekniker i Flygvapnet sedan början på 90-talet. Han har jobbat med både Viggen och Gripen på F7. Inom föreningen är hans främsta arbetsområde underhåll på raketstolen till Viggen.