Tekniker - 1


Ett genuint tekniskt intresse kombinerat med kunskap, kompetens och ett intresse för historia är den gemensamma nämnaren för SwAFHF tekniker.  Formella krav för civil certifiering, militär erfarenhet samt goda personliga egenskaper är viktiga faktorer vid rekrytering. Tekniska kunskaper och förmåga till samarbete över yrkesgränserna skattas högt i verksamheten som på utestation sköts av ett minimum av personal. Tekniksk personal medföljer ofta som besättning i SwAFHF flersitsiga flygplan. Flera tekniker med certifikat flyger SwAFHF propellerflygplan.

Olle Norén

sample

— Teknisk chef i SwAFHF. Arbetar inom Försvarsmakten med nuvarande tjänstgöring på F7 Såtenäs. Dessförinnan har Olle varit teknisk chef på F7, samt basat över Transport och Specialflyget inom F7. Olle har varit verksam inom veteranflyget sedan 1995 och tycker fortfarande det är roligt med gamla flygplan, både att skruva och flyga med.

 

 

Håkan Andersson

— Föreningens Crew Chief, organisatör och ankare i verksamheten på Såtenäs. Håkan är aktiv på F7 som civil flygtekniker med nuvarande tjänstgöring på materielkompaniet inom Teknikenheten. Tidigare har Håkan tjänstgjort som tekniker på SK 60 och på säkmatverkstaden med bl a fallskärmspackning och underhåll på personlig flygutrustning. Dessförinnan jobbade han på flottiljverkstaden med tungt underhåll på Viggen. Håkan har varit aktiv inom veteranflyget sedan 1995. Han jobbar med föreningens alla jetflygplan och leder även arbetet på Försvarsmaktens veteranflygplan. Håkan har en speciell relation till J 32B Lansen där han gärna åker med i baksits när tillfälle ges. Håkan har varit aktiv inom flygvapnet sedan början 80-talet.

 

Stellan Andersson

sample

— Stellan är inte bara flygchef i föreningen utan även en duktig tekniker. Stellan håller dessutom ordning på en massa prylar samt att han håller lite ordning på oss andra också. Stellan är pensionerad SAS-kapten och har flugit i Flygvapnet sedan 70-talet. Sitt tekniska kunnande har han förvärvat genom stort intresse och hårt arbete. Ett visst mått av naturbegåvning får man nog även tillskriva honom.


 

Henrik Bergman

— Henrik är aktiv tekniker på F7 Transportflygkompani och jobbar med TP84 Hercules på materielplutonen. Han har varit aktiv i föreningen sedan i VVF (SwAFHF) 1998 och är den som kan mest om dekaler, målning, och märkning. Är det någon som verkligen vet hur flygplanen ska se ut så är det Henrik. Han jobbar med förkärlek på föreningens propellerflygplan och är drivande i renoveringsarbete med SK 16 och Saab Safir. Att Henrik är en fantastiskt duktig modellbyggare känner nog de flesta till.

 

 

Svante Killén

—  Svante bor i Göteborg och har ett förflutet som kapten i SAS. Svante är en duktig tekniker som ett tag fick för sig att gå på Chalmers. Efter två år fick det vara nog och Svante ägnade sig åt flyg på allvar istället. Svante har ett eget flygplan, en SK 16 (SE-FUD) som han renoverat själv. Med detta i bagaget är ha en tung spelare när det gäller föreningens propellerverksamhet, där han organiserar det mesta av arbetet. Svante brukar även tillbringa en hel del tid på Aeroseum i Göteborg.

 

 

Niclas Strandberg

— Niclas jobbar på Såtenäs men tillhör FMV och där verksam inom logistik med inriktningen mot Försvarsmaktens exportåtaganden. Niclas har varit flygtekniker i FV sedan 1986 och skruvat på Viggen, Gripen SK 60 och Buldogg. Propellerverksamheten ligger Niclas varmast om hjärtat där han gärna pysslar om föreningens Buldogg.

 

 

Anders Lundgren

— Föreningens och hangarverksamhetens allt i allo. Duktig, självlärd civil materieltekniker på F7:s materielkompani. Anders har alltid tid, det sitter aldrig fast och han löser det mesta, oaktat om det rör en flygplanmotor eller en snöslunga. Han utgör en stor skvätt smörjolja i maskineriet.

 

 

Sven-Gunnar Persson

— Har arbetat med avionik/flygradio sedan 1961. Anställdes på dåvarande CVA, numera SAAB Communications. Intresse för flyg har alltid funnits, därför känns det naturligt att ställa upp för SwafHF. Installation, kontroll mm beträffande flygplans avionik är min del i föreningen.

 

 

Bengt-Arne "POS" Persson

— Började i Flygvapnet 1973 på F10. Först som värnpliktig flygmekaniker och efter det som teknisk officer tom 2002. Sedan dess jobbar POS på F17. Har typkurs på J 35 ock JAS 39, klargöringsutbildad på SK 60 och AJS/JA 37 Viggen. Har varit aktiv i veteranflyget med J 35J ”Johan 56” och sedan 2002 även med J 29F ”Gul Rudolf”.