Våra sponsorer

En viktig del av vår verksamhet bygger på välvilliga sponsorer och personer som ger gåvor eller på annat sätt stödjer verksamheten.


SwAFHF har två huvudsponsorer, Försvarskoncernen SAAB AB och Försvarsmakten.

Försvarsmakten

Flygvapnet har i uppgift att organisera och utbilda flyg-, bas- och ledningsförband och löser uppgifter med hjälp av flygplan och helikoptrar. Bland uppgifterna finns att skydda Sveriges luftrum, genomföra räddningstjänst, utföra flygtransporter och att inhämta underrättelser.

Försvarsmakten stödjer SwAFHF främst genom att medels avtal med Chefen för Såtenäs garnison upplåta F7 som operationsbas för föreningen. SwAFHF disponerar på F7 hangar 111 som tidigare varit hemvist för flottiljens tekniska enhet. Hangaren är inte godkänd för JAS 39 Gripen. F7 betalar dessutom för bränsle för de flygningar som utförs på begäran av Flygvapnet i samband med flygdagar och försvarsevent. Utan detta stöd skulle SwAFHF verksamhet ej kunna vara möjlig. Utöver stöd med hangaren så har SwAFHF möjlighet att disponera bl a motorprovhus och hjälp med packning av stolskärmar och räddningssystem. Besök Försvarsmaktens hemsida eller Flygvapenbloggen för yterligare information!

Flygvapnet skriver då och då om Swedish Air Force Historic Flight på sin blogg - Läs deras notiser om SwAFHF här!


SAAB

1937 stod det klart att Europa var på randen av en större konflikt. Sverige är neutral och det har varit fred i landet under mer än ett sekel, regeringen och industrin har beslutat att förbereda sig för det värsta. Saab bildades med uppdraget att säkerställa landets försörjning av militärflygplan som en del av sin strävan att upprätthålla den nationella säkerheten och suveränitet. Läs mer


Försvarskoncernen SAAB AB stöder SwAFHF med designstöd och tekniskt stöd för de av föreningens flygplan som konstruerats av SAAB genom åren. Koncernen stödjer även SwAFHF ekonomiskt med 100.000 kr årligen. Vi tror att det är viktigt att SAAB AB kan visa upp sin stolta historia v g framgångsrika flygplanssystem i samband med exportansträngningarna av företagets moderna produkter. SwAFHF deltager därför på begäran av SAAB AB över hela Europa i samband med att företaget exponerar till exempel JAS 39 Gripen.

Gripen är ett unikt koncept som kombinerar utmärkta operativa egenskaper, högteknologiska lösningar, kostnadseffektivitet och industrisamarbete i ett enda smart system. Det är därför vi kallar Gripen ”The smart fighter”.


Vill Du bli sponsor ?

Vill Du exponera Ditt företag i en spännande och inspirerande omgivning så finns möjligheten att bli sponsor till SwAFHF. Företagsevent i en spännande miljö, flyguppvisningar på udda platser i samband med företagsevent eller passagerarflygningar i SwAFHF flygplan är motprestationer som föreningen kan tillhandahålla.

Kontakta oss om intresse finns.

Det kommer snart också bli möjligt att donera medel och på annat sätt stödja SwAFHF genom insättning på speciellt konto för gåvor!