Ordförande har ordet

Swedish Air Force Historic Flight, SwAFHF, uppvisningssäsongen 2016

Swedish Air Force Historic Flight, SwAFHF, har 2016, åter haft en bra uppvisningssäsong. Säsongen avslutades den 4 november 2016 med en media presentation i och av SwAFHF nya hangar på Trollhättan/ Vänersborgs flygplats. Hangaren är avsedd i huvudsak för SwAFHF propellerflygplan.

Antalet uppvisningsdagar och uppvisningar 2016 har i stort varit detsamma som 2015, men färre än begärda och planerade beroende på att ett antal uppvisningar i Storbritannien ställts in på grund av att deras luftfartsmyndighet inte accepterar SwAFHF tillstånd för uppvisning utfärdade av Svenska Transportstyrelsen.

SwAFHF flygplan deltog i 19 flyguppvisningsdagar med drygt 60 uppvisningar varav cirka 10 med ”Silvergruppen” - Viggen, Draken, Tunnan och Saab 105. Gruppen har i några uppvisningar kompletterats med ett Saab Gripen flygplan. SwAFHF uppvisningar har genomförts i Finland, Sverige, Danmark, Irland, England/Jersey, Belgien, Österrike, Polen och Tjeckien.

Mest efterfrågade för uppvisning har varit Viggen, Draken, Tunnan och Saab 105/SK 60. SwAFHF Hunter har endast deltagit i två uppvisningar medan Vampire inte efterfrågats under året. SwAFHF SK 16 har deltagit i sju uppvisningsdagar medan SK 50 och SK 61 inte efterfrågats.

Årets uppvisningsarrangörer har bedömt antalet åskådare vid SwAFHF uppvisningar till drygt en miljon personer.

All SwAFHF verksamhet och alla uppvisningar har genomförts ideellt och enligt plan. Detta är ett bevis på SwAFHF höga kvalitet på underhåll av flygplanen. Det är också ett högt betyg åt svensk försvarsindustri.

Försvarsmakten,( FM), Saab och SwAFHF har kommit överens om, beslutat, att FM veteranflygplan skall övertas av Saab och opereras av SwAFHF. Detta tillkännagavs i samband med att ”Flygvapnet 90 år” firades på Malmen den 26 augusti i år. (Reportage m.m. i SFT). SwAFHF förbereder nu att få de fem flygplanen på civilt register så att de kan användas från 2017 i SwAFHF uppvisningar. ”Silvergruppen” kommer då att få den efterlängtade kompletteringen med ett flygplan 32 Lansen.

SwAFHF organisation har strammats upp. Styrelsen har minskats. Propellerflygplanen har inordnats i en egen grupp och har flyttats från Såtenäs till SwAFHF hangar på Trollhättan/Vännersborgs flygfält.

SwAFHF webbsida och facebooksida är synnerligen uppskattade. Antalet ”gillamarkeringar” fortsätter stadigt att öka och är nu 8584 och vi hoppas att nå 9000 innan året slut. Bästa spridning fick informationen avseende avtalet om att ytterligare flygplan skall opereras av SwAFHF. Två inslag nådde informationen 43 457 respektive 50 345 personer. Medelåldern på besökarna är nu 35-55 år och med 8 procent kvinnor. Besökarna är från 46 länder, Sverige i topp följt av Storbritannien, Norge och USA till Peru, Iran och Sydkorea.

SwAFHF värnar om och bevarar ett flygande kulturarv av stor betydelse. Verksamheten är dessutom av betydelse för intresse och rekrytering av personal till Försvarsmakten och i någon mån för svensk försvarsindustri.

SwAFHF kommer under vintersäsongen, 2016/17, att genomföra ett omfattande underhållsarbete, främst med de nu tillkommande flygplanen samt att ta fram dokumentation, genomföra kontroll, m.m. för att få dessa in på civilt register. Målsättning är att detta skall vara klart innan uppvisningssäsongen 2017.

SwAFHF har liksom tidigare år fått ett ovärderligt stöd av FM, stort tack. Ett tack riktas också till Saab, samt till SwAFHF sponsorer och de 1689 supportrar som stöder SwAFHF ekonomiskt genom sitt medlemskap. Utan detta stöd hade SwAFHF inte kunnat visa upp veteranflygplanen i luften.

Såtenäs den 29 november 2016
Med vänlig hälsning Bert Stenfeldt M/General Air Force (Ret) President / ordförande

Silvergruppen

SwAFHF´s Viggen, Draken, Tunnan och Saab 105 utgör Silvergruppen har tillsammans med JAS 39 Gripen.

Bild från Tjekiska TV-kanalen Česká televize 24.

3-grupp SK 16


SK 16 i vacker formationsflygning på väg till Stuning, Danmark.

Ulf Nylöf har på ett skickligt sätt fångat de tre SK 16 planen.


Äldre information

Nu kan du hämta tidigare artuklar som publicerats under rubriken "Ordförande har ordet".

Nr.1 SwAFHF - Live History - En kort bakgrund
Nr.2 SwAFHF - Uppvisningssäsongen 2015