Information om oss

Swedish Air Force Historic Flight sitt ursprung i Västgöta Veteranflygförening som bildades 1997 (17 mars) av Stellan Andersson, Olle Norén, Håkan Andersson och Ulf Nylöf. Inledningsvis flög Västgöta Veteranförening med två Hawker Hunter och var baserade på Trollhättans flygplats. Verksamheten flyttades till Såtenäs hösten samma år och har genom åren genomgått en betydande utveckling. 2008 ändrades namnet till Swedish Air Force Historic Flight. SwAFHF är en civil flygoperatör som av Transportstyrelsen är auktoriserad att operera veteranflygplan på civilt register.


SwAFHF leds flygoperativt av en styrelse bestående av en chef, en flygchef och en teknisk chef. Alla arbetar integrerat och kärnan har i regel dubbelbefattningar som t.ex. Stellan Anderson som är flygchef, kassör, uppvisning- och kontrollpilot. Olle Norén är teknisk chef och uppvisningspilot. Uppvisningspiloterna har alla bakgrund i Flygvapnet och har i FV även haft flyguppvisning som en viktig uppgift. Ansvarsförhållanden är tydliga – Chefen för SwAFHF, Bert Stenfeldt, har det övergripande ansvaret och är alltid informerad om flygverksamheten. Vice Ordförande håller samman styrelsen och har en  stabschefsliknande funktion samt ansvaret för kommunikation och kontakter med sponsorsidan som är viktig för SwAFHF. Som framgått ovan utgörs av ledningen. Föreningens webbmaster och kontaktperson för medlemmarna Leif Dahlberg jobbar från Gotland. SwAFHF leds av en synnerligen liten personalstyrka som styr och deltar i en mycket omfattande verksamhet och med stort ansvar. Sannolikt är de fåtaliga personerna i ledningen en styrka – alla vet vad som gäller – alla arbetar mot samma mål med stor tillit.

Om oss - About Us

Vår vision - Our Vision

SwAFHF huvudsakliga ändamål är att bruka och bevara flygplantyper och materiel som fanns i det svenska Flygvapnet under Kalla Kriget, att ta vara på ett kulturellt arv. Syftet med verksamheten är att förevisa det svenska flyghistoriska arvet på marken och i luften för att vidmakthålla och skapa ytterligare folklig förankring och att väcka nyfikenhet och intresse för Flygvapnet och flygindustrin.

Vårt mission - Our Mission

Verksamheten skall synliggöra FM och försvarsindustrins långsiktiga ansvarstagande, tekniska utveckling och tillförlitlighet. SwAFHF målsättning är att hålla SwAFHF flygplan luftvärdiga och operera med dem till FV 100 års jubileum 2026. 

Våra projekt - Our Projects

Utöver SwAFHF operativa flygplan så har föreningen en antal tänkbara projekt för framtiden. Det gäller främst de veteranflygplan som sedan några år ställts på marken av Försvarsmakten. Det är tre J32B Lansen, en J35J Draken samt en SK37 Viggen. En dialog pågår med Försvarsmakten om hur ett framtida övertagande kan ske. SwAFHF har erbjudits  att i samarbete med Aeroseum  och Smithsonian flygmuseum i Washington ta hem den J29 Tunnan som skänktes till USA för musiala ändamål. Undersökningar pågår om huruvida detta kan realiseras. SwAFHF tycker att det är angeläget att få ytterligare en J29 flygande som reserv för GUL RUDOLF. SwAFHF överväger att ersätta SwAFHF supporttflygplan Aztec med ett mindre jetflygplan

Läs mer - Learn More

På den nya hemsidan finns massor av information om vad vi gör, hur vi gör det och varför.
Du hittar mycket information om de flygplan vi opererar och när vi skall ut och flyga.
Det finns däremot inga garantier för att vi är fullkomliga och vi har säkert missat något som borde varit med men man kan inte få allt.
Om du har information om något av flygplanen som du anser vara värdefullt att berätta om eller något annat du anser saknas så skriv ner detta och mejla till webbmaster.

Uttalanden - Statements

 • Sedan starten har vi fokuserat på de saker vi gör bäst.

  Teamet under ledning av Flygchef jobbar intensift med att hålla alla flygplanen i luftvärdigt skick. Kontakter med luftfartsmyndighet sker löpande för aytt all dokumentation skall vara uppdaterad .

  -- Stellan Andersson
 • Som f d aktiv viggenpilot och divisionschef känns det mycket meningsfullt att arbeta ideellt i SwAFHF med målet att hålla det stolta svenska militära flygarvet i luften. Utan dessa insatser hade detta kulturhistoriskt levande och viktiga arv sannolikt gått i graven för länge sedan. Detta utan någon möjlighet att någonsin få se det Kalla Krigets potenta stridsflygplan i luften igen.

  -- Anders Linnér
 • Som ordförande är organisationen en del av mitt ansvaret att leda och fördela. Som pilot i Flygvapnet har jag flugit samtliga SAAB- konstruerade stridsflygplan. Det är en ära att få leda SwAFHF med mål att bevara detta arv till FV 100årsjubileum 2026

  -- Bert Stenfeldts
 • Ända sedan jag gjorde värnplikten på F7 i början av 1980-talet har jag intresserat mig för flygvapnets flygplan. Jag är stolt över att ha varit med och startat SwAFHF och utvecklat föreningen till vad den är idag.

  -- Håkan Andersson

Team SwAFHF

Piloter

Formella krav för civil certifiering, militär erfarenhet samt goda personliga egenskaper är viktiga faktorer vid rekrytering. Tekniska kunskaper och förmåga till samarbete över yrkesgränserna skattas högt.

Tekniker

Ett genuint tekniskt intresse kombinerat med kunskap, kompetens och ett intresse för historia är den gemensamma nämnaren för SwAFHF tekniker.  Formella krav för civil certifiering, militär erfarenhet erfordras.

Styrelse

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.
Föreninges stadgar som PDF hämtas här!

Har du jobbat som pilot eller tekniker?

Har du jobbat aktivt i Flygvapnet som pilot eller tekniker med SwAFHF flygplanstyper och har ett genuint intresse för flyghistoria kan Du anmäla ditt intresse för att göra en ideell insats för bevarandet av det flyghistoriska arvet. Kontakta oss