Medlemsdatabas

Som medlem kan du logga in i medlemsdatabasen och ändra dina uppgifter, byta lösenord få kontakt med andra medlemmar i SwAFHF.
Bli medlem nu och få ditt startpaket med posten!


Bli medlem

Bäste Veteranflygarvän, SwAFHF är en ideell förening med mål att hålla det stolta svenska militära flygarvet i luftvärdigt skick. Vi opererar bl a de SAAB-konstruerade flygplanen SAAB 105, Tunnan, Draken och Viggen samt Hawker Hunter, SK 16 Harward och Vampire. Verksamheten finansieras främst genom stöd, sponsring, medlemsavgifter och intäkter från flyguppvisningar. Verksamheten är civil och tydligt skild från den militära flygverksamheten.
Som stödmedlem kan Du bidra till att hålla flygplanen i luften.
Att bli medlem kostar SEK 200:-/ kalenderår

Join SwAFHF

Dear Honor Flight veterans. SwAFHF is a non-profit organization with the goal to keep the proud Swedish military aviation heritage, in an airworthy condition. We operate among others, many SAAB-designed aircraft SAAB 105, The Flying Barrel, Draken and Viggen as well as the Hawker Hunter, SK 16 Harward and Vampire. Operations are financed primarily through the support, sponsorship, membership fees and income from air shows. Operations are civil and clearly separated from military flight operations. As a supporting member you can help to keep the aircraft in the air.
As a supporting member you help us keeping the aircraft flying. Becoming a international member € 25,00 / year
IBAN: SE4480000835190038176004 BIC: SWEDSESS
Payment information - Member Services (Medlemsservice)


 

Ny information om medlemsregistrering

Vi kommer inom kort att få en ny sida för medlemsregistrering som blir anpassad efter
det ny regelverk som EU beslutat om och som träder i kraft 2018.05.

Dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen. Den personuppgiftsansvariges ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och de registrerades rättigheter förstärks. De nya kraven kan komma att medföra stora förändringar i vår verksamhet men också hjälpa oss på flera sätt. För att vi ska hinna anpassa verksamheten på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt, är det är därför viktigt att vi redan nu börjar fundera över vilka konsekvenser förordningen kommer att få för Swedish Air Force Historic Flight. Vill du veta mer om det nya regleverket så hittar du information på  Datainspektionens hemsida om "Dataskyddsreformen".

Är du medlem och behöver komma i kontakt med oss - skicka ett meddelande så hör vi av oss!

Till dess att den nya medlemsregistreringen är på plats förbereder vi ett formulär som kommer att finnas tillgängligt här inom kort!


 

Efter att du registrerat dig som medlem mejlas faktura med medlemskort till den e-postadress som du uppgivit. Vid varje månadskifte skickas dessa fakturor ut till nya medlemmar. Då din betalning för medlemsavgifter registrerats sänder vi med A-post SwAFHF:s startpaket till dig. Det innehåller en stickat klubbemblem, 2 klisterdekaler en pins samt en folder.

When you are a registered member, an invoice with the membership card will be sent to the email address you registered. Invoices out to new members will be sent at the end of each month. Once payment registered, we ship SwAFHF's starter to you by mail, It containing a knitting club badge, two-adhesive stickers a a pin.

Klubbmärke

1 st Ø 80 mm stort stickat klubbmärke att sy fast på jackan eller portföljen för att visa ditt ambassadörsskap.

Klistermärke

Två st Ø 95 mm stora klistermärken i tålig vinylplast. Fästes t.ex på bilen för att visa ditt medlemskap.

J 29 pin

1 st pin med J 29:an framför flygvapnets tre kronor.