Kontakt information

SwAFHF medlemssupport består av en person, tillika föreningens Webbmaster baserad på Gotland. Funktionen jobbar som alla andra inom föreningen ideellt och arbete med supporten görs när tid finns tillgänglig. Ett mål är att dagligen läsa av och följa upp medlemssupporten. Använd gärna nedanstående formulär där du skriver ditt meddelande i kommentarsrutan.


Enklaste och bästa sätt att kommunicera med oss är genom att fylla i nedanstående formulär och skriva in ditt meddelande i kommentarsrutan.

The easiest and best way to communicate with us is by filling out the form below and write your message in the comment box..

Kontaktformulär - Contact Form:
* = required / obligatoriska

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att ha klickat på skicka-knappen, kommer en bekräftelse på att meddelandet är skickat. Tack!

Send - click at the Submit buttom and a new page confirms that the message is sent. Thanks!


Medlemsservice

Bert Stenfeldt
Tele: +46 431 36 21 09
Monday - Friday:
4:00 pm - 6:00 pm CET

medlem@swafhf.se

Bank information:
Vid betalning ange alltid
OCR nummer
Bankgiro för OCR 532-8141
Bank  Cleringnr. 8351-9  
kontonr.
0038176004
International payment
Upon payment always state
membership number,
billing and/or OCR number.
IBAN: SE4480000835190038176004
BIC: SWEDSESS

Flight Operations

Stellan Andersson

 


flightoperations@swafhf.se

Förfrågningar om deltagande av SwAFHF vid evenemang och flyguppvisningar görs via mejl.

Requests and Information about SwAFHF participation in events and Air Shows.