Så jobbar vi

Swedish Air Force Historic Flight, SwAFHF är en ideell förening med målet att tillsammans med övriga svenska veteranflygentusiaster hålla de flesta av Flygvapnets historiska flygplan luftvärdiga fram till, i ett första steg, 2026, då FV firar 100 år som egen försvarsgren.
En kärntrupp inom föreningen tillvaratar, vårdar, underhåller och opererar flygplanen. Samtliga piloter, tekniker och övriga som jobbar med flygplanen är certifierade för detta. Verksamheten står under tillsyn av Transportstyrelsen.


Föreningen leds av en styrelse och har likt ett mindre flygbolag en ordförande, en sekreterare, en flygchef och en teknisk chef. Funktioner som t e x ekonomi och kommunikation sköts som dubbelbefattningar i styrelsen.

SwAFHF webb och medlemmar hanteras av webbmaster som är baserad på Gotland. Verksamheten finansieras främst genom stöd, sponsring, medlemsavgifter och intäkter från flyguppvisningar.

Säkerhet

Stor vikt läggs vid säkerhet på marken och i luften. SwAFHF strävar efter att som civil flygoperatör anamma även den goda flygsäkerhetskultur som finns inom Flygvapnet. Huvuddelen av de piloter och tekniker som jobbar med flygplanen har ett förflutet som aktiva i Flygvapnet. Flygchef och teknisk chef certifierar sin personal. All verksamhet styrs av de normer och bestämmelser som är gällande för civil och militär luftfart. Flygplanen underhålls och vårdas enligt de regler, rutiner och perioder som gällde när de var aktiva i flygvapnet. Tillsynen av verksamheten sköts av Transportstyrelsen.

Avtal

SwAFHF har I avtal med chefen för Såtenäs garnison reglerat hur verksamheten skall bedrivas på F7 som är SwAFHF operationsbas. SwAFHF debiteras för bränsle och tjänster.

SwAFHF har som motprestation målet att föreningens flygplan målas och utrustas på ett historiskt korrekt sätt.

Vissa flyguppvisningar på uppdrag av Flygvapnet sker utan kostnad för Försvarsmakten.

Mer information

Under flikarna FLYGPLANEN, FÖRENINGEN, FLER SIDOR och AKTIVITETER finner du mer detaljerad information om föreningens verksamhet