Välkomna - Welcome


Vårt mål - ett flygande veteranflyg till 2026

Swedish Airforce Historic Flight - SwAFHF, huvudsakliga syfte är att bruka och bevara flygplanstyper och materiel som funnits i det svenska Flygvapnet. Till verksamheten hör även att bruka och bevara teknisk utrustning och produktionsutrustning för viss materiel och reservdelar. SwAFHF utvecklar även metoder för kontinuerlig vård av flygplan och materiel. Föreningen har varit verksam sedan 1997 och skall verka till 2027. SwAFHF håller i stort hela Flygvapnets jetflygplansepok i luftvärdigt skick. SwAFHF är auktoriserad som nationell flygverkstad med flygoperativ organisation av Transportstyrelsen. Verksamheten bedrivs och utvecklas enligt de regler som är gällande för civil luftfart med f d militär flygmateriel. Finansieringen sker främst genom stöd, sponsring, medlemsavgifter och intäkter från flyguppvisningar. SwAFHF´s flygplan har på senare år setts i luften av över 1 000 000 åskådare årligen i Sverige och Europa. Gör Din insats för ett levande flyghistoriskt arv genom att bli stödmedlem eller på annat sätt stödja SwAFHF.

Flygplanen

Här presenteras flygplanen med historisk bakgrund och tekniska data.
SwAFHF opererar AJS 37, SK 35C,
J 29F, J 34, J 28, SK 16, SK 50, SK 60 & SK 61.

LÄS MER...

Crew

Här presenteras styrelsen och den operativa skaran av medlemmar. Ett bra förhållande människa-maskin har alltid varit en förutsättning för att nå framgång.

LÄS MER...

Vår bas - F7

SwAFHF är stationerad på Såtenäs Garnison som upplåter flottiljen som operationsbas mot att SwAFHF anpassar sina flygplan efter FV:s historia. I hangaren pågår ett ständigt skruvande för att hålla flygplanen i luftvärdigt skick.

LÄS MER...


Om SwAFHF

SwAFHF ideellt arbetande tjejer och killar är noggrant rekryterade och certifierade med intresse, lämplighet och kompetens som viktiga urvalsfaktorer. De flesta tjänstgör vid F7 Garnison och är boende i närheten av flottiljen. SwAFHF använder sig även vid behov av personer spridda över landet med specialkompetenser om t e x motorer och andra flygplanssysten. Piloterna som flyger SwAFHF SAAB-tillverkade  veteranflygplan skall ha en aktiv karriär som pilot i Flygvapnet som bakgrund.

Det grannlaga och tidskrävande arbetet med SwAFHF veteranflygplan sker som regel enligt de rutiner som gäller för civil och militär luftfart. Arbetsrutiner är väl dokumenterade i t.ex verkstadshandböcker och FOM ( Flight Operations Manual). Rapportering av felutfall, funktionsstörningar och tillbud sker enligt gällande praxis. Samtlig personal är certifierad för sina uppgifter. Allt underhåll sker enligt de intervaller och bestämmelser som var gällande för respektive flygplanstyp när det var i aktiv tjänst. Tillsyn av verksamheten genomförs av Transportstyrelsen.

Omnämnande

 • En ”aktör” som röner stor uppmärksamhet och som förtjänar uppskattning är Swedish Air Force Historic Flight, SwAFHF, och de personer som är engagerade där.

  -- Micael Bydén, generalmajor / Flygvapenchef
 • Jag lyfter på hatten och bugar för allt arbete ni lägger ned på detta stycke svensk flyg- och industrihistoria.

  -- Christian Stödberg
 • Grymt bra jobbat!
  Fantastiskt kul att ni fick Draken luftvärdig i våras.

  Hoppas allt klaffar och SWAFHF kan flyga J 32B till sommaren 2015!

  -- Andreas Kähr
 • Fantastiskt arbete! Otrolig kunskap o skicklighet ni besitter!

  -- Karin Helmersson
 • The Draken during landing at EHLW (Leeuwarden). Guests like these make me drop everything I'm doing at that moment and rush over to the airfield to make pictures. Would be nice to see the Viggen accompany the other aircraft for refuelling the next time! Thanks for visiting us!

  -- Jan van der Wal
 • You were golden peak of NATO days this weekend in Ostrava (Czech rep.), me and my friends from SAAB club (cars) were really satisfied!!! thank you!

  -- Miroslav Holec

Medlemssupport

Att jobba med medlemssupport är som att lägga puzzel med bitar som hela tiden förändras. Sedan 2014 jobbar vi med ett webbaserat medlemsregister för att underlätta arbetet och där du som medlem själv kan gå in och ändra dina uppgifter, byta lösenord och söka andra medlemmar.

Medlemssuporten ansvarar också för webbsidan samt de sociala sidorna som FaceBook, YouTube och Twitter etc.
Har du frågor som du inte hittar svar på så är du alltid välkommen att ringa till medlemsupporten. Kontakta oss

Aktiviteter

De viktigaste aktiviteterna som föreningen deltar i är flygdagar både inom landet och i övriga Europa.

LÄS MER...»

Bli medlem

Bli stödmedlem NU!
Nytt sätt att registrera sig som medlem direkt på webben och få medlemsavgiften på faktura till din E-postadress.

Bäste Veteranflygvän SwAFHF är en ideell förening med mål att hålla det stolta svenska militära flygarvet i luftvärdigt skick. Verksamheten finansieras främst genom stöd, sponsring, medlemsavgifter och intäkter från flyguppvisningar. Verksamheten är civil och tydligt skild från den militära flygverksamheten. Som stödmedlem kan Du bidra till att hålla flygplanen i luften