Flygprogram

Den viktigaste inkomstkällan för SwAFHF är att mot betalning deltaga vid flygevenemang över hela Europa. Det är stor efterfrågan på att få se Sveriges och Flygvapnets historiskt legendariska stridsflygplan konstruerade av bl a försvarskoncernen SAAB AB. Vårt publicerade dokument om deltagande vid flygdagar är ett levande dokument som förändras under pågående uppvisningssäsong.

Presentation

Swedish Air Force Historic Flight deltar varje år i svenska såväl utländska flyguppvisningar. Uppvisningsverksamheten ger ett viktigt ekonomiskt tillskott till föreningen vars största utgifter består av flygbränsle och försäkringar av flygplanen gentemot tredje man. Vissa uppvisningar och deltagande vid ”events” genomförs kostnadsfritt för SAAB AB och Försvarsmakten som tack för det stöd som erhålles.

 

Det stora intresset för historiskt flyg

Färgmarkering
Rutorna till höger i kolumnen indikerar:
Röd = SwAFHF har erhållit en förfrågan av arrangören om deltagande.
Grön = SwAFHF kommer att deltaga på den aktuella flygdagen.

Det finns ett genuint intresse att i Europa få se historiskt intressanta flygplan i luften. Detta intresse är särskilt stort i länder där flyget spelat en stor roll för utgången av bl a Andra Världskriget. I t e x Storbritannien och  BENELUX-länderna kan en flygshow locka flera 100-tusen betalande åskådare. Sverige är ett av fem länder i världen som producerat sina egna stridsflygplan. Detta p g a att Sverige som alliansfritt land ej kunnat förlita sig på leveranser från utlandet i orostider. SAAB AB flygplan har historiskt sett visat sig mycket potenta och konkurrenskraftiga. Tack vare detta har Sveriges försvar genom åren ingett respekt och haft en avskräckande effekt för en presumtiv angripare. Sverige hade under 50- och 60-talet ett av världens största och mest potenta flygvapen med fler än 500 stridsflygplan. SwAFHF har i princip hela det stolta flyghistoriska arvet i luftvärdigt skick. Allt med hjälp av ideella insatser. SwAFHF är en efterfrågad resurs över hela Europa vilket är en avgörande faktor för att föreningen skall kunna överleva ekonomiskt.

Flygprogrammet 2017

Datum Vecka ETD ETA Beskrivning flygdag Plats Webb FB  Flygplan SwAFHF Suport OK
UTC UTC
05-aug 31 5/8 5/8 Mora  Mora Siljan flygplats     J 29, J 32, SK 35,   JA
AJS 37, SK 60
13-aug 32 13/8 13/8 Jet World Masters 2017 Jämi, Jämijärvi, Finland LÄNK FB AJS 37  SK 60 JA
18-20 aug 33     Roskilde Airshow Copenhagen/ Roskilde Airport, Denmark LÄNK   SK 16    JA
26-aug 34 25/8 28/8 Försvarsmaktens Huvudflygdag:
Norrbottens flygflottilj F 21
F 21, Luleå Airport, Norrbotten, Sweden LÄNK FB AJS 37, SK 35,
J 34, J 32, J 29, SK 60,
SK 16
JA
02-sep 35 2/9 3/9 Örebro Flygdag 2017 Örebro flygplats LÄNK FB J 29, J 32, SK 35,   JA
AJS 37, SK 60, 3xSK16
03-sep 35 3/9 3/9 Nyköping Flyg- och Motordag Stockholm/Skavsta flygplats, Nyköping LÄNK   J 29, J 32, SK 35,   JA
03-sep 35     Telemark Airshow 2017 Notodden flyplats, Norge LÄNK   AJS 37   JA
09-10 sept 36-37 8/9 11/9 Scampton Airshow Scampton, Lincoln LN1 2ST, Storbritannien LÄNK   Static
J 29, J 32, SK 35, AJS 37
   
14-sep 37 11/9 15/9 Jersey International Air Display St. Aubin's Bay, Jersey, Channel Islands, UK LÄNK   J 29, J 32, SK 35, AJS 37   JA
16-17 sept 37 15/9 17/9 NATO Days in Ostrava & Czech Air Force Days Ostrava, Czech Republic LÄNK   J 32   JA

Förfrågningar

SwAFHF får under året många förfrågningar angående deltagande vid flygarrangemang över hela Europa. Flygchefen bearbetar och beräknar kostnaden för ett deltagande och offererar arrangören flygplansvis. En offert täcker kostnader för bränsle, underhåll, kostnader för mellanlandningar samt mat och logi för deltagande personal samt en mindre summa för att garantera SwAFHF  fortlevnad och utveckling. Deltagande personal jobbar utan ersättning. Arrangören får en offert och har att förhålla sig till denna med hänsyn till arrangemangets intäkter.

Planering

Inför offerering  av förfrågningar måste flygchefen planera för flygplanens och personalens tillgänglighet, avstånd till eventet, eventuella mellanlandningar för tankning, behov av teknisk support samt övriga kostnader. När detta är klart och arrangören accepterat offerten så startar planeringen med att se till hemmabasen är öppen, baser för tankning är tillgängliga samt att personalen är beredda att deltaga. Ofta så medföljer föreningens SK60 alternativt Astec som supportflygplan med reservdelar och extra personal.

Ferryflight

Arrangören får i regel betala kostnaden för flygningen till och från eventet. SwAFHF flygplan har relativt goda prestanda och har möjlighet att flyga t e x Såtenäs  till Storbritannien NonStop om vädret är bra och den alternativa landningsplatsen  finns nära destinationen. Tack vare att SwAFHF installerat moderna transpondrar i samtliga flygplan har vi möjlighet att flyga på distansekonomiskt gynnsamma flygnivåer.

Arrangemang

En flygshow är i regel ett gigantiskt projekt att planera och genomföra. Planeringen startar flera år innan genomförandet. Säkerheten för publik och deltagare står alltid högst upp på listan över aktiviteter. Logistiken för publikinsläpp, åskådarplatser, mat och logi för deltagare och publik, planering och genomförandet av flyg- och markprogram, kommunikation med media, sponsorer och åskådare är viktiga aktiviteter som måste fungera. På grund av att väderförhållanden snabbt kan förändras måste arrangören ha förberett ett flertal alternativa planer.
God beredskap måste finnas för att hantera olyckor och tillbud både i luften och på marken.

Kontaktutbyte

Det finns i Europa ett flertal föreningar och operatörer av historiskt intressanta flygplan. Det är viktigt för SwAFHF att medels kontakt med dessa få erfarenheter och kunskaper om hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan hålla det nationella flyghistoriska arvet i luftvärdigt skick. I samband med flygarrangemang i Europa  sker ett erfarenhetsutbyte som är viktigt för framtiden. Mässtältet är en utmärkt plats för crew vid flyg- uppvisningar, en stunds vila, mat och viktiga samtal mellan piloter och övrig supportande personal.