Vår flygplansflotta


Klicka på bilden för att förstora 

Sk 16 A, Se-FUB

aircraft

mer info...

North American Harward började tillverkas i USA i mitten av 1930-talet för att fylla ett stort behov av skolflygplan. Uppemot 20 000 flygplan tillverkades och användes som skolflygplan i många länder fram till i mitten av 1990 talet.

Sk 16 A, SE-FVU

sample photo

mer info...

North American Harward började tillverkas i USA i mitten av 1930-talet för att fylla ett stort behov av skolflygplan. Uppemot 20 000 flygplan tillverkades och användes som skolflygplan i många länder fram till i mitten av 1990 talet.

SK 50 Saab Safir

sample photo

mer info...

Saab 91 Safir, är ett enmotorigt lågvingat allmänflygplan som flög första gången 20 november 1945. Safiren användes av Flygvapnet med den svenska militära beteckningen Tp 91, Sk 50B och Sk 50C mellan 1946 och 1993.

Scottish Aviation Bulldog

sample photo

mer info...

Scottish Aviation Bulldog är ett brittiskt tvåsitsigt skolflygplan konstruerades av Beagle Aircraft och sedermera tillverkades av Scottish Aviation. I slutet av 60-talet anskaffade flygvapnet 58 flygplan som ersättare för skolflygplan Sk 50.

Piper PA-23-250 Aztec

sample photo

mer info...

Piper PA-23, som utformad på 1950-talet  fick namnet Apache. 1958 kom en uppgraderad version med 250 hk (186 kW) Lycoming O-540 motorer, PA-23-250 och fick namnet Aztec. Dessa första modellerna kom i en femsätes-konfiguration som blev tillgängliga 1959.

Projekt

sample photo

mer info...

SwAFHF har en förhoppning om att på sikt få ta över det militära veteranflyget. Diskussioner pågår om de tre J 32 B Lansen, en J 35 J Draken samt en SK 37 Viggen som kan bli aktuella att tillföras SwAFHF.  Utöver dessa så hoppas SwAFHF på att i framtiden få in ytterligare en J 29 Tunnan i verksamheten.