Styrelsen 2015


SwAFHF styrelsemedlemmar har ofta erfarenheter från ledande befattningar i Flygvapnet och i flygindustrin. De flesta har civil och militär flygerfarenhet. Ett genuint intresse att på ideell basis bevara det svenska stolta flyghistoriska arvet är den gemensamma nämnaren för styrelsens medlemmar. Flera i styrelsen har dubbelbefattningar såsom t.ex flygchef och teknisk chef.

Bert Stenfeldt, ordförande

sample

— Började i Flygvapnet 1951. Fältflygare och officer. Har flugit stridsflygplan i 44 år, i huvudsak T/B 18, A 21R, A/J 29 Tunnan, A/S/J 32 Lansen, AJ/S/JA 37 Viggen och samtidigt, under tre år, helikopter. Har varit Divisionschef för Qvintus Gul, Gustav Röd och Gustav Blå, Flygchef F 6, C HKPF, C F 21/SeÖN, Chef för Flygstaben och Chef för Första Flygeskadern. Har jobbat för SAAB AB och innehaft styrelseuppdrag i bl.a. Luftfartsverket och Bromma Air Maintenance (BAM). Ordförande i SwAFHF sedan 2007.

 

 

Karin Englund, sekreterare

sample

— Sekreteraruppdraget är ytterst viktigt och går ut på att dokumentera verksamheten och underlätta de övriga styrelsemedlemmarnas arbete. Karin jobbar på F7 med bl a ekonomi och bor på flottiljen. Hon är engagerad i Lottakåren och har tidigare tjänstgjort vid F16 i Uppsala. Karin har ett genuint intresse för flyg och försvar. På flygdagar står hon i regel i SwAFHF utställningsmonter och berättar om vår verksamhet. Till sekreterarens uppgifter hör att skriva protokoll och se till att de blir justerade och vid behov skriva protokollsutdrag. Tillsammans med ordförande uppgör sekreteraren förslag till verksamhetsplan och årsberättelse, vilka behandlas av styrelsen och godkänns av föreningsmötet.

 

 

Stellan Andersson, kassör

sample

— Började i Flygvapnet 1969. Fältflygare och officer. Flög i huvudsak A 32A Lansen och AJ 37 Viggen. Var uppvisningspilot på AJ 37 Viggen i 10 år. Lämnade FV 1987 för SAS. Lämnade SAS 2011 som Flightcaptain på Boeing 737. Har flugit bl.a. SK 50, SK 60, SK 61, A 32A, AJ 37, DC 9, Boeing 767 och 737 NG. Total flygtid ca 11 800 timmar. Har flugit veteranflygplan sedan 1994, däribland DH Vampire, Hawker Hunter, J 29F Tunnan, J 32B Lansen, SK 16, SK 50,SK 61, SK 60 och AJS 37 Viggen. Innehar även befattningen Flygchef i SwAFHF

 

 

Olle Norén, ledamot

sample

— Började i Flygvapnet 1979. Fältflygare. Lämnade FV 1985. Styrman i SAS i 6 år. Tillbaka till FV 1991 som flygingenjör. Har flugit bl.a. SK 50, SK 60, SK 61, AJ 37, JAS 39, DC 8 och DC 9. Total flygtid cirka 5 200 timmar. Har flugit veteranflygplan sedan 1995 däribland DH Vampire, Hawker Hunter, J 29, SK 16, SK 50, SK 61, SK 60 och AJS 37 Viggen. Tjänstgör sedan en tid tillbaka på F7. Innehar även befattningen Teknisk chef i SwAFHF.

 

 

Håkan Andersson, ledamot

sample

— VPL flygmek på AJ37 1978-79. 1980 anställd på F7 flottiljverkstad som civil tekniker på AJ/AJS37, SH/AJSH37, SF/AJSF37 och SK/SK37E. 1999-2003 säkmattekniker med tillsyn på persolig flygutrustning samt fallskärmspackning JAS39 och SK60 samt 25% tekniker på SK60. 2003-2009 heltid SK60. 2004 typkurs J32B, D, E Lansen. Har jobbat med föreningens samtliga flygplan utom propellerflygplanen sedan 1994. Innehar även befattningen som Crew Chief i SWAFHF.

 

 

Henrik Bergman, Suppleant

— Började i flygvapnet 1991. Flygtekniker och officer. Tjänstgör på F7 Transportflygenhet som flygtekniker.
Henrik är engagerad i Veteranflygverksamheten sedan 1998 och flyger SK 50 i SwAFHF.

 

 

Ulf Nylöf, revisor

— Läkare med kirurgi som bakgrund. Har varit flygläkare i Marinen och Flygvapnet. Tjänstgjorde i många år som flottiljläkare på F6 Karlsborg och F7 Såtenäs. Har tjänstgjort vid Första flygeskadern som eskaderläkare. Har fortfarande behörighet att genomföra flygläkarundersökningar för förnyelse av flygcertifikat. Har flugit flygplan, bl a Mustang och SAAB Safir och helikoptrar både civilt och militärt i 50 år. Är även fotograf i SwAFHF.

 

 

Rigmor Juliusson, revisorsupleant

Bosatt i Göteborg. Läkare och ortoped. Sedan 2001 även flygläkare. PPL licens sedan 1996 och I behörighet sedan 2000. Har även en vilande bogserbehörighet. Total flygtid ca 460 timmar. Tycker även att det är roligt att meka med våra flygplan.

 

 

Valberedning

— En förening blir inte bättre än sina ledare. Att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner är därför ett mycket viktigt arbete. Det är valberedningens uppgift.   Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna.   En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Uppdraget är dock begränsat till att föreslå kandidater. En valberedning kan inte träffa avtal i föreningens namn. Den kan t.ex. inte förhandla med kandidaterna om arvoden och dylikt.   Det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl förtrogna med föreningens struktur, arbete och kultur. De ska också ha god personkännedom både inom och utom föreningen, alltså ett brett kontaktnät. Att sitta i valberedningen är ett kvalificerat uppdrag.
För att bli framgångsrikt måste valberedningsarbetet påbörjas i god tid innan nästa årsmöte. Risken för att det blir bortglömt till i sista minuten är dock stor. Ansvaret för att valberedningen kommer igång i tid ligger på dess ordförande. Inget hindrar dock föreningens ledning från att påminna.