SK 60 Saab 105 - SE-DXG

Saab 105 flög för första gången 1963 Flygplanet är tvåmotorigt samt normalt tvåsitsigt då instruktör och elev sitter bredvid varandra. SK 60 har använts av FV sedan 1967 då det ersatteJ 28C som skolflygplan typ II . Det används också av flygvapnets uppvisningsgrupp Team 60 vars specialmålade SK 60 även användess i krigsflygskolans dagliga drift. Övriga användningsområden är bland annat väderflygning, sambandsflyg och målgång.


Allmänt

mil s/n 60140

Den SK 60E som SwAFHF disponerar ägs av Flygvapenmuseum, är fyrsitsig och saknar katapultstolar.  Flögs från F 5 till F 7 1999 och är målad och märkt som den såg ut när det kom till krigsflygskolan F 5 i Ljungbyhed på 1960-talet. Förvarad i kontrollerad miljö av SwAFHF. Återställd i flygklart skick av SwAFHF med bland annat komplettering av ytterligare civila instrument. Erhöll luftvärdighet 2009. Märkt F 5. SwAFHF SK 60 har fortfarande de ursprungliga motorerna, RM 9.

År 1963 flögs det tvåmotoriga jetflygplanet Saab 105 första gången och från 1967 har det använts i Flygvapnet, främst i den grundläggande flygutbildningen. SwAFHF stripade SAAB 105 samt 50 år på ryggen av flygplanet med anledning av 50 år jubileumet 2013 .


Beskrivning av flygplanet - Description

Saab 105 flög första gången 1963 och levererades till Flygvapnet, F 5 1966. Den blev då SK 60 och utgjorde typ II skolflygplan. I mitten av 1980 talet övergick FV till att utbilda flygelever direkt på jetflygplan varför SK 60 blev både typ I och II. FV köpte 150 SK 60. Saab 105 såldes i 40 ex till Österrike. Den 17 juli 1967 påbörjade flygvapnet jetutbildning på Sk 60, där den ersatte J 28C Vampire som skolflygplan typ II. Det används också av flygvapnets uppvisningsgrupp Team 60 vars specialmålade flygplan även används i flygskolans dagliga drift. Övriga användningsområden är bland annat väderflygning, sambandsflyg och målflyg.  

En specialmålad version av SK 60A har även använts av Flygvapnets uppvisningsgrupp Team 60 (en gång benämnd En sexa Skåne), som flögs av flyglärare på Ljungbyhed. Flygplanet finns i fyra versioner förutom A: B, C och D. SK 60B är ett lätt attackplan, medan SK 60C används för fotospaning. Skillnaden mellan versionerna D och E är instrumenteringen, där det första har metrisk gradering av instrumenten medan E har instrument i fot och knop, något som för övrigt de uppgraderade SK 60A har fått.

Text och bilder från service - About maintenance

Webbmaster inväntar faktatexter och bilder som begärts av flygplansansvariga.

Markeringstext - Wisi e nim admin im veniam, quis nostrud. In atsvulpate velt esse meleste at semper manet sola. Ut lacreet dolore magna. Wisi e nim admin im veniam, quis nostrud. In atsvulpate velt esse meleste at semper manet sola. Ut lacreet dolore magna. 

Flygplandata - Specifications

Tekniska data SK 60E
Ursprungsland: Sverige
Motor Turbomeca Aubisque, RM 9B
Dragkraft 2 x 742 kp
Längd 10,8 m
Höjd 2,7 m
Spännvidd 9,5 m
Vingyta 16,3 m2
Tomvikt 2850 kg
Max. startvikt 4 120 kg
Maxhastighet 890 km/tim
Stigförmåga 18 m/s
Max flyghöjd 10 000 m
Råckvidd 1 900 km


Kommentarer - Comments

Leif Dahlberg - Helt underbara att flyga med - underskatta inte kraften.

Här finns plats för just dina omdömen!

---