J 29 Tunnan - SE-DXB

Saab 29 Tunnan flög första gången 1948. Den var i tjänst i Flygvapnet från 1952 till 1976. Flygplan 29 byggdes för det svenska Flygvapnet i över 650 exemplar och i fem versioner: J 29A, A/J 29B, S29C, J29E och J 29F.
15 J 29F exporterades till Österrike. Versionerna var ganska lika.


Allmänt

mil s/n 29670

Fpl 29 flög första gången 1948 med den engelske provflygaren Bob Moore vi spakarna.

Dom första fpl levererades till F13 i Norrköping med början 1951. I FV tjänst 1951-1967 som jakt/attack/spaning. 1967-1974 hade målflygdivisionen ett antal S29C och J29F för målflygning. Även Österrike hade fpl 29 mellan åren 1961-1972. 1976 flögs sista passet i FV tjänst då ett exemplar iordningställdes för att visas upp på FV:s 50-årsjubileum på Malmen. Totalt tillverkades 661 "Tunnor" inklusive provflygplan. Bilderna visar det motorbyte som utfördes för något år sedan Återkommer med historik om våran 29670.

29670 har flugit på F3, F9 , F10 och F20 fram till 1968 då det överfördes till Flygvapenmuseum. Där stod flygplanet i förråd fram till 1993 när F10 kamratförening fick upp ögonen för guldtunnan. Efter att flygplanet transporterats ner till F10 påbörjades renovering till luftvärdigt skick. Våren 1995 flög det för första gången med civil egistrering SE-DXB. Sedan mitten av 2000 talet finns flygplanet hos SWAFHF på F7.


Beskrivning av flygplanet - Description

Flygande Tunnan fanns i Flygvapnet med 585 flygplan 29 st mellan 1951 till 1974. De levererades på sommaren och kom till alla tre divisionerna nästan samtidigt. Flygplan 29 var Västeuropas första operativa pilvingade jaktflygplan med jetdrift.
J-29 F är modifierade tidigare J-29 B och J-29 E. Detta var den sista konstruerade versionen av Tunnan. Modellen skilde sig från de tidigare versionerna av flygplan 29. Försedd med den svenskkonstruerade efterbrännkammaren. Flygplanen var försedda med den nya E-vingen. Den första F-prototypen flögs den 20 mars 1954. Totalt kom över 300 flygplan J-29 F till Flygvapnet från februari 1955 till december 1958, Dessa flygplan utgjordes av modifierade B och E flygplan. Modifieringarna utfördes vid SAAB och CVV..

 

Text och bilder från service - About maintenance

Bilderna på 29:an är från en 100h tillsyn och motorbyte.

Flygplandata - Specifications

Flygplanets spännvidd 11,00 m, längd 10,23 m, höjd 3,75 m, vingyta 24,50 kvadratmeter, tomvikt 4845 kg, startvikt 7720 kg, maxfart 1060 km/h, marschfart 800 km/h, landningsfart 220 km/h, topphöjd 15500 m, flygsträcka 1100 km.

  1. aaaaaaa
  2. bbbbbbb
  3. ccccccc
  4. ddddddd

Kommentarer - Comments

Daniels Harry Magnusson - Att Tunnans motorn var så stor trodde jag inte.

Bli först med en kommentar eller utlåtande om SK 16A SE-FVU, mejla till webbmaster@swafhf.se

.