SK 16A - SE-FVU

Hösten 2005 fick SWAFHF flygplanet som gåva av Hässlö gymnasium. Efter att det  hämtats startade en renovering till luftvärdigt skick. Föreningens medlemmar genomförde en omfattande renovering som blev klar lagom till Försvarsmaktens huvudflygdag i juni 2006. Flygplanet har sedan början av 70-talet används som utbildningsobjekt på flygteknikerskolan i Västerås fram till början av 2000-talet. Dagen före F7:s flygdag 2006  kl.20:00 flög 16073 för första gången på över 30 år. 
Flygplanet är målad och märkt som den såg ut under sin aktiva på F1 Västerås i början av 1950-talet.


Allmänt

mil s/n 16073

SK 16 är ett lågvingat, enmotorigt, tvåsitsigt helmetallflygplan med infällbart landningsställ. Flygvapnet köpte in ett antal SK 16. En första leverans av 147 maskiner, SK 16A, kom till Sverige 1947 och fördelades till Kungliga Krigsflygskolan F5 Ljungbyhed, och till Flygkadettskolan F20 Uppsala. Som skolflygplan var SK 16, liksom SK 50 gulmålat. 1950 inköptes ytterligare ett antal SK 16 i versionerna SK 16B och C. Dessa togs ur tjänst 1957-58; SK 16A var kvar till 1972.

 

 


Beskrivning av flygplanet - Description

Planet är konstruerat av North American Aviation Company, USA, benämndes Harvard eller Texan beroende på om det var tillverkat i Kanada eller USA.Efter kriget fanns det ett stort överskott på dessa plan och de man först inköpte hade korta gångtider (21-1400 timmar). Ihopmonteringen i Sverige gjordes i Centrala Flygverkstaden Arboga. Den första leveransen om 91 stycken Harvard IIb tillverkade i Kanada kom till Sverige 1947. Dessa tjänstgjorde inledningsvis på F 5 Ljungbyhed och F 20 Uppsala som Sk 16 . Flygplanet är ett kompakt, vackert flygplan med bakåtsvepta, avsmalnande vingar och rundade vingspetsar. Dess mest framträdande kännetecken är det höga metalliska ljudet vilket är olikt i stort sett varje annat propellerplan. När man hör det flygande kan man alltid identifiera planet, även om man inte ser det. Efter kriget rådde stort överskott på flygplan av denna modell.

 

Text och bilder från service - About maintenance

1. Installation av rökaggregat samt 100 hrs inspektion. - 2. Kontroll av landställ. -
3. Funktionskontroll av kanon. - 4.& 5. Ventiljustering PW1340. - 6. Installationsinspektion av kanon.

Flygplandata - Specifications

Totalt 257 plan kom i tjänst i Flygvapnet under åren 1947-1953. Flygplanet är av typen North American Texan eller Harvard, beroende på om de tillverkades i USA eller Kanada.

Tekniska data:
Tillvekningsnummer 14A-1098   
Ursprungsland  USA Kanada
Längd 8,84 m
Spännvidd 12,81 m
Höjd 3,57 m
Vingyta 23,6 2m²
Tomvikt 1 886 kg
Max. startvikt 2 400 kg
Motor Pratt & Whitney, R-1340-AN-1, luftkyld stjärnmotor Effekt 600 hk
Max. hastighet 290 km/h
Räckvidd med max. bränsle 1 175 km
Max. flyghöjd  7 400 m  
Kommentarer - Comments

Bli först med en kommentar eller utlåtande om SK 16A SE-FVU, mejla till webbmaster@swafhf.se

---

---